top of page

Norsk Forankring har følgende sentrale godkjenninger i medhold av plan og bygningsloven av 27. juni 2008 §22 - 1, og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488.

  • Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2

  • Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2

 

Sentral Godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning elle kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

bottom of page